Stress en burn-out coaching

Stress en burn-out coaching

Stress, werkdruk, altijd ‘aan’ staan: een kenmerk van deze tijd? Stress is niet per definitie negatief. Stress maakt het mogelijk om beter te presteren wanneer dat nodig is. Wanneer de stress echter chronisch wordt en je als het ware voortdurend gedreven wordt door een gevoel van opgejaagdheid en onrust, het gevoel steeds te moeten presteren, met als neveneffecten slecht slapen, piekeren en permanente vermoeidheid, dan is het tijd om aan de bel te trekken om een mogelijke burn-out te voorkomen. Het krijgen van inzicht in wat er met je aan de hand is, welke indicatoren duiden op chronische stress en op wat je gestresst maakt, is daar voor nodig. De CSR methodiek, Chronische StressReversal, is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om dit proces van uitputting ten goede te keren.

De eerste stap is daarbij steeds het fysieke herstel. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, zo weten we al heel lang. Het lichaam en de geest werken zeer nauw samen en hebben directe invloed op het welzijn en welbevinden.

In het coachtraject wordt gewerkt aan het fysieke herstel en aan het krijgen van inzicht in de factoren en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het opbouwen van stress en de eigen gedragspatronen, gedachten en gevoelens die hierop van invloed zijn geweest. Door hier meer zicht en meer grip op te krijgen wordt het mogelijk zelf de regie weer te nemen en mogelijke terugval te voorkomen. Bouwen aan veerkracht en een gezonde balans tussen draaglast en draagkracht met het oog op een gezonde toekomst. Daar wil ik als coach graag aan bijdragen.