Testimonials

Enkele reacties van cursisten/deelnemers/ coachees

Voor mij heeft het coachingstraject gewerkt als het verschil tussen “acting” en “being”. Aan het begin van dit schooljaar ben ik, achteraf gezien, vooral bezig geweest met ‘acting’. Ik speelde directeur, maar ik was het niet. Nu, aan het eind van dit jaar heb ik het gevoel dat ik veel meer directeur ben. Dat wat ik doe, denk en voel is veel meer bij elkaar gekomen.
Directeur basisschool

De training heeft ervoor gezorgd dat ik merk dat ik eigenlijk overal de oplossingsgerichte aanpak kan gebruiken: in contacten met het management, met externe begeleiders, met ouders, met leerlingen. Ik was vooral gericht op wat ik wilde, maar niet op wat de ander wilde. Dit zorgde regelmatig voor conflicten. Nu is er veel meer basis voor samenwerking.
Intern begeleider speciaal onderwijs

Door het coachen ben ik als directeur veel steviger in mijn schoenen komen te staan. Ook in bestuursvergaderingen samen met andere directeuren durfde ik mij steeds meer te laten gelden en voor mijn mening uit te komen, gesteund door een goede voorbereiding. De teamvergaderingen hebben een andere invulling gekregen, waardoor de betrokkenheid is vergroot.
Directeur basisschool

De rol van de MR binnen de schoolorganisatie was een lastige. Niet constructief, vooral gericht op eigen profilering. Wat ik geleerd heb is de zaak ook van hun kant te bekijken en vervolgens door mijn manier van communiceren het gezamenlijk belang voorop te kunnen stellen. Niet meteen oordelen en me door mijn eigen weerstand laten leiden, maar even achteruit gaan zitten en bewust een andere strategie inzetten.
Directrice basisschool

Voortdurend werd ik teleurgesteld door mijn collega’s. Dit leidde tot grote frustratie aan mijn kant. Door het coachingstraject ben ik in gaan zien, dat mijn interpretatie van de feiten hier onder andere voor zorgde. Ook kwam ik erachter dat mijn bedoeling lang niet altijd overeenkwam met hoe de ander iets opvatte. Nu ben ik veel beter in staat om de regie te behouden, goed te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft en samen naar oplossingen te zoeken.
Senior verpleegkundige

Dankbaar voor het vertrouwen en de liefde die ik gevoeld heb tijdens het coachtraject. Dat gaf mij de moed verder te gaan in een tijd waarin ik het op mijn werk en privé moeilijk had. Ik leerde de samenwerking op te zoeken in plaats van mij af te keren van anderen en me terug te trekken.

Maatschappelijk werker