CV

 

Naam: Leontine van Schie
Geboortedatum: 13-05-1956

Coachpraktijk: Leontine van Schie, Coaching Training & Advies

Individuele coaching directeuren en leidinggevenden
Trainingen oplossingsgericht coachen voor supervisoren en coaches
Teamtrainingen oplossingsgericht werken bedrijfsleven, zorg en welzijn, specialisten ouderengeneeskunde
Conflictbemiddeling
Intervisietrajecten en coaching teams dak- en thuislozenopvang, crisisopvang
Ontwikkelaar en trainer leergang oplossingsgericht coachen voor mediators en coaches Centrum voor conflicthantering
Supervisor Erasmus Universitair Medisch Centrum huisartsen in opleiding
Supervisor Leids Universitair Medisch Centrum specialisten ouderengeneeskunde in opleiding
Intervisie specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen
Accreditatietraject Leergang oplossingsgericht coachen Centrum voor Conflicthantering

Werkzaamheden Hogeschool Inholland
Coach, docent en ontwikkelaar bij de Master Leren & Innoveren
Ontwikkeling zij-instroomtraject en expert assessor
Docent en coach Basisdidactische Opleiding voor docenten
Nascholing, begeleiding en coaching voor schoolopleiders en leerkrachten
Kartrekker begeleiding beginnende leraarkrachten in project Samen Leren
Lid Expertisecentrum coaching en training
Lid onderwijskundige staf, betrokken bij accreditatietrajecten
Geregistreerd Supervisor bij de Master special educational needs, pabo en social work

 

Kwalificaties
1. 1980 doctoraal examen Engelse taal en letterkunde, eerste graads bevoegdheid
2. 1984 kandidaatsexamen Italiaanse taal en letterkunde, eerstegraads bevoegdheid
3. 1996 Gecertificeerd assessor
4. 2000 Geregistreerd supervisor Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching
5. 2004-2005 Master Course Oplossingsgericht management en coaching
6. 2005 eerstegraads bevoegdheid Leraar Speciaal Onderwijs, specialisatie oplossingsgericht managen en coachen
7. 2006 Gecertificeerd International reteaming coach
8. 2014 Opleiding coach stresspreventie
9. 2019 Gecertificeerd Expert assessor
10 2019 CSR Stress & Burnout coach, partner CSR centrum

Beroepsvereniging: Landelijke Vereniging voor supervisie en Coaching:
Lid commissie Beroep en Tucht
Regiocontactpersoon regio Leiden e.o. Organisatie van scholingsaanbod op het gebied van coaching en supervisie: Voice dialogue, Veranderen door Creëren, Oplossingsgericht coachen, Narratieve technieken in supervisie, etc.