Coaching

Coaching

Het leven bestaat uit voortdurende verandering. Veranderingen in je werk of verandering door keuzes in je persoonlijk leven. Verandering door een nieuwe functie die je gaat vervullen en die andere eisen aan je stelt. Soms is het prettig en nuttig om dan gebruik te maken van een coach. Iemand die tijdelijk even met je “meeloopt”. Iemand die een sparring partner is, die je een spiegel voor kan houden, die je soms advies geeft, maar ook kan confronteren.

“Mensen helpen zichzelf te helpen”.

Vanuit mijn visie is dat de belangrijkste taak voor de coach.

De oplossingsgerichte aanpak blijkt daarbij zeer effectief.  Deze kenmerkt zich door:

– Gebruik van kwaliteiten van mensen en hun mogelijkheden
– Niet probleemgericht maar oplossingsgericht
– Focus op mogelijke oplossingen
– De cliënt is de expert; hij draagt mogelijke oplossingen in zich
– Respect voor de ander en aansluiting bij de ander
– Simpel en effectief

In aansluiting op de laatste zin gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen: helaas niet altijd eenvoudig….. Veranderen vraagt een inspanning en een bereidheid om te willen leren, jezelf te onderzoeken en bij te sturen. Als dat lukt, dan levert dat mooie resultaten op.